Hva er yoga?

Yoga kommer fra sanskrit-ordet Yuj, som betyr å forene, binde sammen eller temme. Yoga forsøker å skape balanse mellom kropp og sjel, kropp og sinn.

Yoga stammer fra India og oppstod for mer enn 5000 år siden. Yoga bygger på flere tusen år gamle filosofier rundt disiplin, kroppsbeherskelse, tankesett og levemåte. Sammen gir de en økt bevissthet rundt sammenhengen mellom kropp, pust og tankemønstre. Det er vitenskapelig målbart at yoga påvirker oss positivt. Gjennom jevnlig yogapraksis og meditasjon kan du oppleve økt psykisk og fysisk velvære, og få en innsikt og klarhet i sinnet som gjør at du kan oppleve mer livsglede og balanse i hverdagen.

Yoga består av "The 8 limbs of yoga":

1. Yama - etiske retningslinjer: 1. Ahimsa - ikke vold, 2. Satya - sannferdighet, 3. Asteya - ikke stjeling, 4. Brahmacarya -   riktig bruk av krefter, 5. Aparigraha - måtehold.

2. Niyama - leveregler/råd: 1. Saucha - renhet, 2. Santosha - tilfredshet, 3. Tapas - disiplin, 4. Svadhyaya - selvstudie,         5. Ishvara Pranidhanadva - hengivelse.

3. Asana - stillinger/kroppsøvelser

4. Pranayama - pusteøvelser

5. Pratyahara - tilbaketrekking av sansene

6. Dharana - konsentrasjon

7. Dhyana - meditasjon

8. Samadhi - enhet med høyeste bevissthet

- Studier som er gjort på yoga viser god effekt på psykisk og fysisk helse. Yoga har en beroligende og stressdempende effekt på kroppen, og brukes blant annet mot depresjon og utmattelse.

Mine yogaformer

Klikk deg inn på de forskjellige formene for å lese om hvilke typer yoga jeg tilbyr:

Restorativ yoga

Yin yoga

Myk yoga

Dynamisk yoga

Healing touch